Seachdain Spòrsail

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain seo, seo sinn a’ feuchainn ri ’g iasgach airson litrichean! Cuideachd fhuair sinn a-mach cò na buddies againn ann an sgoil-àraich agus thadhal sinn orra an-diugh. Ann an Saidheans tha sinn air a bhith ’g ionnsachadh mar a dh’fhuiricheas sinn air Mars agus rinn sinn domes airson àite-fuirich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s