Cuairt air Loch Nis

Bha sinn air Loch Nis an-diugh agus abair latha àlainn a bh’ann. Thug Mgr Matheson sinn suas an locha suas thairis air Caisteal Urchadain. ‘ S e latha anabarrach math a bh’ann agus fhuair sinn uile cothrom a’ stiùireadh cuideachd! Fhuair sinn a-mach cho domhainn sa tha an locha agus bha seo air an sonar anns a’ bhàta. Bha e sgoinneil! We were out on Loch Ness today. Mr Matheson took us out on his boat and what a fantastic day it was. We all got a shot of steering the boat as well! We found out how deep the loch is and we could see it on the sonar in the boat. It was amazing!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s